منت نهادن بی جا

:: منت نهادن بی جا

پس از مدت ها روزی به خانه ی یکی از بستگان رفتم و پس از احوال

پرسی گفتم من فقط به خاطر فلانی به دیدار شما آمده ام.

در حالی که کار خود را انجام می داد با خونسردی تمام پاسخ داد تو به دیدن ما بیا به خاطر هر نففهمی باشد اشکال ندارد..

منبع : وبلاگ ویژه امید خسروی ( با طعم حسابداری)منت نهادن بی جا
برچسب ها :

روش صحیح بستن مالیات به کسب های مختلف.

:: روش صحیح بستن مالیات به کسب های مختلف.

اگر خواهان بازار رقابتی و پیشرفت اقتصادی هستیم یکی از مشوّق ها روش صحیح بستن مالیات به کسب های مختلف است. باید کاری کنیم که هر کس قبل از انتخاب کاسبی بداند با ورود به این حرفه چه مبلغی را باید به عنوان عوارض فعالیت در حرفه بپردازد و آن را به عنوان قسمتی از سرمایه گذاری خود قبول کند.

در حال حاضر که طبق قانون ، مالیات را به سود یا فروش می بندیم  هر مبلغی را به عنوان مالیات به هر کسی اعلام کنیم معترض است که من فروش کمتری داشته ام یا سود کمتری کسب نموده ام در حالی که با بستن مالیات به خود حرفه کسب سود کمتر یا فروش کمتر هر شخصی به کم کاری خودش بر می گردد . در ضمن راه بر اعمال سلیقه در بستن مالیات بر درآمد اشخاص نیز بسته می شود.

 تعیین مبلغ مالیات نیاز به کارشناسی گسترده دارد تا ضمن تعیین قیمت عادلانه کسی دچار زیان و خسران نشود. البته حرفه های مختلف در شهر ها و اقلیم های جغرافیایی مختلف درآمدهای متفاوتی دارند که باید مد نظر قرار گیرند.  مثلا یک دو نانوایی نباید به یک اندازه مالیات بدهند چرا که نانوایی در شمال شهر تهران درآمدی متفاوت از یک نانوایی در یک روستای دور افتاده دارد و باید به این مسائل توجه کرد.

منبع : وبلاگ ویژه امید خسروی ( با طعم حسابداری)روش صحیح بستن مالیات به کسب های مختلف.
برچسب ها : مالیات ,بستن ,نانوایی ,حرفه ,بستن مالیات ,صحیح بستن

حافظ خوانی

:: حافظ خوانی

روزی در جمع عقلا و ادبا بودم که دوستی مدعی شروع به خواندن اشعار حافظ نمود با آب و تاب فراوان.  

و البته با اندکی انحراف (اشتباه)

گفتم متاسفم. 

گفتند چرا؟؟

گفتم متاسفم ولی نمیدانم برای حافظ متاسف باشم که شعر سخت سروده ، یا برای شما که از خواندن شعر حافظ عاجزی یا برای دانشگاهی که به شما مدرک فوق لیسانس ادبیات  فارسی داده یا برای مملکتی که آدم هایش با زبان مادری خود مشکل دارند.

به هر حال متاسفم

منبع : وبلاگ ویژه امید خسروی ( با طعم حسابداری)حافظ خوانی
برچسب ها : حافظ ,گفتم متاسفم

منت نهادن بی جا

:: منت نهادن بی جا

پس از مدت ها روزی به خانه ی یکی از بستگان رفتم و پس از احوال پرسی گفتم من فقط به خاطر فلانی به دیدار شما آمده ام.

در حالی که کار خود را انجام می داد با خونسردی تمام پاسخ داد تو به دیدن ما بیا به خاطر هر نففهمی باشد اشکال ندارد..

منبع : وبلاگ ویژه امید خسروی ( با طعم حسابداری)منت نهادن بی جا
برچسب ها :

حسابداری علم است یا هنر؟Accounting science or art

:: حسابداری علم است یا هنر؟Accounting science or art


حسابداری علم نیست هنر است ، هنری که پنج علم مدیریت ، روانشناسی ، ریاضی ، حقوق و اقتصاد را به بازی گرفته است یک حسابدار خوب باید دستی در این پنج علم داشته باشد در غیر این صورت فقط اسم حسابدار را به یدک می کشد.

 

Accounting is an art not a science , Art that is to play five science - Management , psychology , maths , law and economics. A good accountant should This is handy in five science , otherwise Only the name of accountants to bears 

منبع : وبلاگ ویژه امید خسروی ( با طعم حسابداری)حسابداری علم است یا هنر؟Accounting science or art
برچسب ها : science ,five science

خساست تا کجا؟

:: خساست تا کجا؟


پیرمرد خسیسی داشتیم عیالوار !

روزی نزدیک های ظهر اتفاقی او را دیدم که با بچه ها به بازار آمده بود نزدیک رفتم و پرسیدم چه شده ؟ بچه ها را با خودت به بازار آورده ای . گفت امروز می خواهم به خواست خودشان برایشان غذا بخرم. بعد رو به بچه ها کرد و گفت :

«بچه ها ! ماست می خواهید یا تخم مرغ؟»

منبع : وبلاگ ویژه امید خسروی ( با طعم حسابداری)خساست تا کجا؟
برچسب ها :

حسابداری علم است یا هنر؟Accounting science or art

:: حسابداری علم است یا هنر؟Accounting science or art


حسابداری علم نیست هنر است ، هنری که پنج علم مدیریت ، روانشناسی ، ریاضی ، حقوق و اقتصاد را به بازی گرفته است یک حسابدار خوب باید دستی در این پنج علم داشته باشد در غیر این صورت فقط اسم حسابدار را به یدک می کشد.

 

Accounting is an art not a science , Art that is to play five science - Management , psychology , maths , law and economics. A good accountant should This is handy in five science , otherwise Only the name of accountants to bears. 

منبع : وبلاگ ویژه امید خسروی ( با طعم حسابداری)حسابداری علم است یا هنر؟Accounting science or art
برچسب ها : science ,five science

روش صحیح بستن مالیات به کسب های مختلف.

:: روش صحیح بستن مالیات به کسب های مختلف.

اگر خواهان بازار رقابتی و پیشرفت اقتصادی هستیم یکی از مشوّق ها روش صحیح بستن مالیات به کسب های مختلف است. باید کاری کنیم که هر کس قبل از انتخاب کاسبی بداند با ورود به این حرفه چه مبلغی را باید به عنوان عوارض فعالیت در حرفه بپردازد و آن را به عنوان قسمتی از سرمایه گذاری خود قبول کند.

در حال حاضر که طبق قانون ، مالیات را به سود یا فروش می بندیم  هر مبلغی را به عنوان مالیات به هر کسی اعلام کنیم معترض است که من فروش کمتری داشته ام یا سود کمتری کسب نموده ام در حالی که با بستن مالیات به خود حرفه کسب سود کمتر یا فروش کمتر هر شخصی به کم کاری خودش بر می گردد . در ضمن راه بر اعمال سلیقه در بستن مالیات بر درآمد اشخاص نیز بسته می شود.

 تعیین مبلغ مالیات نیاز به کارشناسی گسترده دارد تا ضمن تعیین قیمت عادلانه کسی دچار زیان و خسران نشود. البته حرفه های مختلف در شهر ها و اقلیم های جغرافیایی مختلف درآمدهای متفاوتی دارند که باید مد نظر قرار گیرند.  مثلا دو نانوایی نباید به یک اندازه مالیات بدهند چرا که نانوایی در شمال شهر تهران درآمدی متفاوت از یک نانوایی در یک روستای دور افتاده دارد و باید به این مسائل توجه کرد.

منبع : وبلاگ ویژه امید خسروی ( با طعم حسابداری)روش صحیح بستن مالیات به کسب های مختلف.
برچسب ها : مالیات ,بستن ,نانوایی ,حرفه ,بستن مالیات ,صحیح بستن

حسابداری علم است یا هنر؟

:: حسابداری علم است یا هنر؟


حسابداری علم نیست هنر است ، هنری که پنج علم مدیریت ، روانشناسی ،ریاضی ، حقوق و اقتصاد ، را به بازی گرفته است یک حسابدار خوب باید دستی در این پنج علم داشته باشد در غیر این صورت فقط اسم حسابدار را به یدک می کشد.

 

Accounting is an art not a science , Art that is to play five science - Management, psychology, maths, law and economics. A good accountant should This is handy in five science , otherwise Only the name of accountants to bears. 

منبع : وبلاگ ویژه امید خسروی ( با طعم حسابداری)حسابداری علم است یا هنر؟
برچسب ها : science ,five science

محل قرارگیری آمارگیر www.datagozar.com