اگر خواهان بازار رقابتی و پیشرفت اقتصادی هستیم یکی از مشوّق ها روش صحیح بستن مالیات به کسب های مختلف است. باید کاری کنیم که هر کس قبل از انتخاب کاسبی بداند با ورود به این حرفه چه مبلغی را باید به عنوان عوارض فعالیت در حرفه بپردازد و آن را به عنوان قسمتی از سرمایه گذاری خود قبول کند.

در حال حاضر که طبق قانون ، مالیات را به سود یا فروش می بندیم  هر مبلغی را به عنوان مالیات به هر کسی اعلام کنیم معترض است که من فروش کمتری داشته ام یا سود کمتری کسب نموده ام در حالی که با بستن مالیات به خود حرفه کسب سود کمتر یا فروش کمتر هر شخصی به کم کاری خودش بر می گردد . در ضمن راه بر اعمال سلیقه در بستن مالیات بر درآمد اشخاص نیز بسته می شود.

 تعیین مبلغ مالیات نیاز به کارشناسی گسترده دارد تا ضمن تعیین قیمت عادلانه کسی دچار زیان و خسران نشود. البته حرفه های مختلف در شهر ها و اقلیم های جغرافیایی مختلف درآمدهای متفاوتی دارند که باید مد نظر قرار گیرند.  مثلا یک دو نانوایی نباید به یک اندازه مالیات بدهند چرا که نانوایی در شمال شهر تهران درآمدی متفاوت از یک نانوایی در یک روستای دور افتاده دارد و باید به این مسائل توجه کرد.

منبع : وبلاگ ویژه امید خسروی ( با طعم حسابداری)روش صحیح بستن مالیات به کسب های مختلف.
برچسب ها : مالیات ,بستن ,نانوایی ,حرفه ,بستن مالیات ,صحیح بستن